Integrovaný regionální operační program (zkráceně IROP) se začíná pomalu blížit ke svému spuštění. Podpora na snížení energetické náročnosti budov se bude týkat bytových domů o minimální velikosti 4 bytových jednotek. Program bude nejspíše otevřen v měsíci prosinci 2015 a bude se týkat všech bytových domů mimo hlavní město Prahu.

Co můžeme od IROPu očekávat?

Program IROP pro období 2014 – 2020 není stále oficiálně schválen, ale již nyní se spekuluje o tom, že by podpora měla být vyšší než Nová Zelená Úsporám, která prakticky probíhala letos v Praze. Mluví se o podpoře mezi 20 – 25 % z uznatelných nákladů, což bude pro mnoho bytových a panelových domů zajímavá finanční podpora. Dále se dá počítat s tím, že počet uznatelných nákladů bude širší, např. o regulaci tepla či stavbu nové střechy. Ale pozor, přesné podmínky budou zveřejněny až v uveřejněných pravidlech pro žadatele.

Důležité je začít již nyní

Po schválení dotačního programu IROP (předpoklad prosinec 2015) lze žádosti na zateplení podávat v podstatě ihned. Proto je potřeba být připraven a minimálně nyní začít s projektováním stavby již nyní. Oslovte naše poradenské centrum a my Vám celý proces vysvětlíme a v případě zájmu i za Vás vše vyřídíme. Od projektu, podání žádosti až po celý management této evropské dotace.

Oslovte profesionální firmu s referencemi

Doporučujeme, pokud s tím osobně nemáte zkušenosti, svěřit projekt a žádost o dotaci profesionální firmě se zkušenostmi s evropskými dotacemi. Mohlo by se velice snadno stát, že na dotaci nedosáhnete z důvodu pochybení při podání žádosti a budete při nejlepším pouze doplňovat dokumentaci. V té horší variantě o dotaci přijdete již na začátku při jejím podávání. Dobře připravená žádost zvyšuje váš úspěch na získání dotace na zateplení i dalších oblastí z programu IROP.

Enerevit je tu od toho, aby Vás celým procesem profesionálně provedl. Nebojte se nás oslovit.