Pro řadu klientů je velice složité se orientovat ve spleti dotačních titulů. My jsme připraveni poskytnout Vám komplexní poradenský servis zejména v oblasti získání dotací na opatření vedoucí k úspoře energií v rámci dotačních programů, především  IROP a Zelená úsporám.

Pro své zákazníky poskytujeme posouzení vhodnosti a zhodnocení stavu (objektu) ve vztahu k aktuálnímu dotačnímu titulu. V  případě zájmu žádáme o dotaci my  –  zpracujeme žádost o dotaci včetně všech příloh, zajistíme kompletní managemenet až po vyplacení dotace.