Veřejné budovy – dotační management

PORADENSKÁ SPOLEČNOST ENEREVIT JE ZAMĚŘENÁ NA KOMPLEXNÍ NABÍDKU SLUŽEB V OBLASTI DOTAČNÍHO MANAGEMENTU.

VYCHÁZÍME PŘEDEVŠÍM ZE SCHOPNOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ KVALIFIKOVANÝCH KOLEGŮ, KTEŘÍ V RÁMCI TÝMOVÉ SPOLUPRÁCE AKTIVNĚ SDÍLEJÍ SVÉ ZNALOSTI A POZNATKY PŘI PŘÍPRAVĚ VÝZNAMNÝCH PROJEKTŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ČERPÁNÍ DOTACÍ Z FONDŮ EVROPSKÉ UNIE.

Enerevit  nabízí služby spojené s projekty dotovanými v rámci jednotlivých dotačních programů ve všech fázích realizace projektu:

  • analýza dotačních příležitostí,
  • přípravná fáze projektu,
  • realizační fáze projektu,
  • provozní fáze projektu.