Studii návratnosti – zdarma

  • zhodnocení obálky budovy a výměny výplní otvorů s ekonomickým vyčíslením předpokládaných nákladů na revitalizaci a vyčíslením předpokládaných úspor. Tuto studii pro bytové domy zpracováváme zdarma.

Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhlášky č. 78/2013 Sb.

  • v případě větší změny dokončené budovy jsou vlastníci budovy povinni plnit požadavky na energetickou náročnost budovyDále jste povinnni při podání žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby doložit průkaz energetické náročnosti. Pro vlastníky a společenství vlastníků jednotek tato povinnost nastává i u větších změn, které nepodléhají stavebnímu povolení nebo stavebnímu ohlášení. Průkazem energetické náročnosti budovy se v těchto případech dokládá splnění požadavků na energetickou náročnost měněných stavebních prvků obálky a technických systémů.