V současnosti je kladen velký důraz na snižování energetické náročnosti budov. Těmito opatřeními mohou být například zateplení, výměna oken či výměna zdrojů vytápění.

Úkolem energetického hodnocení budov je provést analýzu energií využívaných v objektu a navrhnout optimální řešení z pohledu ekonomického, energetického a životního prostředí.

Pro veřejné budovy zpracováváme: 

Energetický audit dle vyhlášky č. 480/2012 Sb

  • Zpracujeme pro Vás energetický audit, což je dokument, který  hodnotí budovu komplexně, posuzuje jak stavební část tak i energetickou část. Zásadní součástí je návrh energeticky úsporných opatření, včetně ekonomického zhodnocení. Je vyžadován zejména při žádostech o dotace z programů zaměřených na úsporu energií.

Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhlášky č. 78/2013 Sb.

  • Stavebník či vlastník budovy jsou povinni při podání žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby doložit průkaz energetické náročnosti. PENB hodnotí budovu z hlediska spotřeby všech energií a slouží k porovnání jednotlivých budov z hlediska spotřeb energií.