Minulý týden byla spuštěna nová výzva  na zateplování bytových domů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Současně bude 25. 7. 2016 ve 14,00 hodin uzavřen příjem žádostí do 16. výzvy. Jaké jsou hlavní rozdíly mezi 16. a novou 37. výzvou v rámci dotačního programu IROP? O O objasnění jsme požádali  Ljubomira Džingozova, vedoucího krajské pobočky Centra pro regionální rozvoj České republiky v Brně.

 

Jaká je hlavní pozitivní změna v nové výzvě oproti končící šestnácté?

Ve srovnání s předchozí 16. výzvou IROP nazvanou „Energetické úspory v bytových domech“ je hlavní pozitivní změnou pro žadatele zvýšení podpory z 25,5 % na 30 % u projektů, které po realizaci uspoří od 20 % do 40 % energií. Projekty, které přesáhnou 40 % energetických úspor, mohou dokonce získat podporu 40 % (místo původních 32,3 %). Projekty, u nichž je hodnota způsobilých výdajů pod 5 milionů korun, musejí být realizovány do 30. 9. 2019; u projektů nad 5 milionů korun celkových způsobilých výdajů je pak lhůta pro ukončení realizace o rok delší. Projekty v 16. výzvě musí být dokončené k poslednímu září roku 2018.

 

Co nově spadá do hlavních způsobilých výdajů?

Mezi hlavní způsobilé výdaje nově spadají zemní práce související se zateplením (v 16. výzvě šlo o nezpůsobilý výdaj). Stejně tak demontáž a zpětná montáž závěsných balkonů je nově hlavním způsobilým výdajem. Nově se také přesuny stavebních hmot související se způsobilými aktivitami už nerozdělují na hlavní a vedlejší způsobilé výdaje, ale spadají celé do hlavních způsobilých výdajů. Novinkou je i hodnocení zateplování obvodových stěn – už ne jen v obálce, které je nově u 37. výzvy hlavní způsobilý výdaj.

 

Co naopak přibylo do vedlejších způsobilých výdajů?

Do vedlejších způsobilých výdajů přibyl autorský dozor a BOZP – zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (což byly v 16. výzvě nezpůsobilé výdaje).

 

Je nějaký krok, který už v nové 37. výzvě nemusíme provádět?

Projekty v 37. výzvě nemusí přikládat CBA, u 16. výzvy to bylo nutné.

 

Děkujeme za rozhovor

 

Chcete vědět, zda je dotace IROP vhodná pro Váš bytový dům? Zanechejte nám kontakt, my se Vám ozveme a zdarma připravíme studii, ze které se to dozvíte.