Stavební dozory

  • Kontrola zda vlastní realizace je v souladu s projektovou dokumentací.
  • Kontrola technologie provádění díla.
  • Při technickém řešení detailů – spolupráce s dodavatelem materiálu
  • Pokud vznikne náhlá nutnost řešit nové detaily v rámci probíhající stavby
  • Vedení stavebního deníku, potvrzování zápisu a vyjádření stanovisek k zápisům
  • Účast na kontrolních dnech

Financování

  • připravíme model financování ušitý Vám na míru
  • doplníme nabídku o aktuální možnosti dosažení dotačních titulů

dále s Vámi budeme řešit  MOŽNOSTi  VOLBY VÝŠE MĚSÍČNÍ SPLÁTKY, CELKOVÉ DOBY SPLÁCENÍ A FIXACE ÚROKOVÉ SAZBY ÚVĚRU. BANKOVNÍ ÚVĚR SE SJEDNÁVÁ SPOLEČENSTVÍM VLASTNÍKŮ JEDNOTEK NEBO BYTOVÝM DRUŽSTVEM, NEDOCHÁZÍ TEDY K ŽÁDNÉMU OMEZENÍ VLASTNICKÝCH PRÁV MAJITELŮ BYTŮ. SPLÁTKY ÚVĚRU SE PLATÍ Z FONDU OPRAV.