ZHOTOVUJEME PROJEKTOVOU DOKUMENTACI PRO ZÁKAZNÍKA NA MÍRU. ZAMĚŘUJEME SE,  NA CO NEJVYŠŠÍ  MOŽNÉ ENERGETICKÉ ÚSPORY  ZA PŘIMĚŘENOU CENU PRO VÁS.

Projektování bytových domů

Přípravná fáze revitalizace bytového domu je pro Vás  velice důležitá část a nelze ji podcenit. Jelikož se cena revitalizace pohybuje v rámcích milionů korun, je třeba pracovat s projektem odborně a  posoudit stávající stav bytového domu a navrhnout efektivní řešení. Dobře a profesionálně zpracovaná projektová dokumentace minimalizuje riziko vzniku víceprací, předchází nepříjemným překvapení ve formě zvolení alternativního technického řešení (méně kvalitního) a Vy jako investor máte  přehled o právě prováděných pracích. V neposlední řadě  vypracováváme soupis prací s výkazem výměr a rozpočet projektanta, v členění vždy s ohledem na potřeby zákazníka (pro výběrové řízení, pro žádost o dotaci apod.).

Inženýrská činnost

Jsme schopni Vám zajistit profesionální inženýring,  komunikovat s dotčenými orgány.My za  Vás provedeme stavební řízení a na závěr zorganizujeme kolaudaci.