ZHOTOVUJEME PROJEKTOVOU DOKUMENTACI PRO ZÁKAZNÍKA NA MÍRU. ZAMĚŘUJEME SE,  NA CO NEJVYŠŠÍ  MOŽNÉ ENERGETICKÉ ÚSPORY  ZA PŘIMĚŘENOU CENU PRO VÁS. BUDEME S VÁMI  ŘEŠIT VŠE  – OD INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU AŽ PO REALIZAČNÍ DOKUMENTACI.

Projektování pro veřejné budovy

Přípravná fáze revitalizace veřejné budovy je pro Vás  velice důležitá část a nelze ji podcenit. Jelikož se cena revitalizace pohybuje v rámcích milionů korun, je třeba pracovat s projektem odborně a  posoudit stávající stav budovy a navrhnout efektivní řešení. Při zpracování projektové dokumentace pro účely dotací, přizpůsobujeme projekt podmínkám konkrétního dotačního programu, spolupracujeme s odborníky, abychom  maximalizovali úspěšnost  pro získání dotace.

 

Inženýrská činnost

Jsme schopni Vám zajistit profesionální inženýring,  komunikovat s dotčenými orgány.My za  Vás provedeme stavební řízení a na závěr zorganizujeme kolaudaci.