Stavební dozor =  kvalifikovaný dohled odoborníka nad vlastní realizací stavebních prací:

  • Kontrola vlastní realizace s projektovou dokumentací
  • Kontrola technologie provádění díla
  • Spolupráce s dodavateli jednotlivých materiálů  na technickém řešení detailů
  • Kontrola vedení stavebního deníku, potvrzování zápisu a vyjádření stanovisek k zápisům.
  • Účast na kontrolních dnech dle předběžné dohody s investorem a dodavatelem.