PRO BYTOVÉ DOMY ZAJIŠŤUJEME KOMPLEXNÍ organizaci  VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

  1. Na generálního dodavatele stavby
  2. Na finanční ústav

Zadávací podmínky výběrového řízení vytváříme se zákazníkem a specifikujeme technické požadavky na výrobky a dílo takové, aby konečné nabídky uchazečů byly plně a kvalitně porovnatelné. Dále Vám pomůžeme se v nabídkách orientovat, zpracujeme odborný posudek na odevzdané nabídky, zhodnotíme jednotlivé uchazeče  a ukážeme na jejich klady a zápory. Na závěr Vám pomůžeme se smlouvou o dílo s vybraným uchazečem.